رشته برق از جمله رشته های پرطرفدار دانشگاهی در شاخه فنی و مهندسی می باشد، که در مقاطع تحصیلی تکمیلی آن از جمله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیاز به انجام پایان نامه جهت اخذ مدرک تحصیلی دارد. قبل از انجام پایان نامه برق نیاز به گذراندن واحدهای درسی تئوری و عملی در رشته و گرایش مورد نظر می باشد. وجود پایان نامه در این مقطع تحصیلی سبب خواهد شد دانشجویان برق با بخش های مختلف یک تحقیق جامع آشنا شوند و خود را برای آینده شغلی و کارهای تحقیقاتی پیش رو آماده نمایند.