زمین شناسی یکی از رشته های کاربردی در بخش علوم پایه می باشد. این رشته دارای دامنه وسیع و فراوانی در بخش های مختلف از جمله در بخش های اکتشافی معدن، بررسی آب های زیرزمینی، پروژه های نفتی، زیرسازی های مهندسی و … می باشد. دانشجویان رشته زمین شناسی با انجام پایان نامه زمین شناسی با روش های تحقیق و انجام پروژه آشنایی پیدا می کنند. انجام پایان نامه زمین شناسی به عنوان یکی از بخش های ضروری اتمام تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. رشته زمین شناسی دارای گرایش های متعدد از جمله زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی مهندسی، چینه شناسی و فسیل شناسی، ژئوشیمی، زمین شناسی زیست محیطی، پترولوژی و غیره می باشد.