شیمی جز رشته های دانشگاهی در شاخه علوم پایه می باشد، که جهت بدست آوردن مدرک دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی دانشجویان این رشته، انجام پایان نامه جز بخش های ضروری انجام آن است. شیمی رشته ای است که با آزمایش های متفاوت و مختلف در ارتباط بوده و مبحث اصلی در انجام پایان نامه شیمی را آنالیزها و آزمایشات مختلف صورت می دهد. انجام پایان نامه در این رشته سبب فراگیری مهارت های تحقیق می شود. دانشجویان رشته شیمی با مشاوره پایان نامه می توانند بهترین موضوع را انتخاب کرده و  پایان نامه را با کیفیت بهتری انجام دهند.