علوم اجتماعی جزء رشته های دانشگاهی در شاخه علوم انسانی است، که در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی، انجام پایان نامه برای اخذ مدرک تحصیلی نیاز می باشد. این رشته جز رشته های تئوری، پژوهشی می باشد که در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۱۶ گرایش مختلف می باشد از نظر موقعیت شغلی این رشته با توجه به نیاز جامعه به عنوان یک تحلیل گر یا پژوهشگر در بسیاری از سازمان ها و ارگان ها وجود افراد تحصیل کرده در این بخش ها حس می شود. دانشجویان این رشته می توانند روش های پژوهش و تحلیل را با انجام پایان نامه علوم اجتماعی به طور کامل فرا گیرند.