مکانیک از جمله رشته های دانشگاهی در بخش فنی و مهندسی است. دانشجویان مهندسی مکانیک در شاخه ها و گرایش های متعددی می توانند ادامه تحصیل بدهند. بنابراین بازه انجام پایان نامه و انتخاب موضوع در این رشته بسیار بالا بوده و دانشجویان این رشته از حیث انتخاب موضوع دچار مشکل خاصی نخواهند شد. مباحث پایان نامه مکانیک می تواند پیرامون موضوعاتی چون طراحی دستگاه ها، ماشین آلات، روش های تبدیل انرژی، روش های اتصال جوشکاری، سیالات و روش های حرارتی و غیره صورت پذیرد. در انجام پایان نامه مکانیک افراد به علم ریاضی و محاسباتی بیشتری نیازمند هستند و داشتن مهارت های کارگاهی از جمله موارد ضروری جهت انجام پایان نامه می باشد.