انجام پایان نامه ارشد در تحصیلات تکمیلی، جهت ارائه دفاعیه در رشته های مختلف تحصیلی با هدف دریافت صلاحیت نهایی در پایان تحصیل و اخذ مدرک می باشد. کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس MSc مرحله ای از تحصیلات تکمیلی می باشد که پس از انجام پایان نامه و دریافت مدرک کارشناسی می توان بصورت پیوسته یا ناپیوسته به آن راه یافت و در مرحله نیز دانشجویان ملزم به انجام پایان نامه ارشد می باشد.