انجام پایان نامه دکتری و انتخاب موضوع پایان نامه از دغدغه های دانشجویان این مقطع می باشد. پایان نامه دکتری یعنی خاتمه کار و دریافت مدرک تایید شده توسط هیئت علمی دانشگاه. دکتری یا PHD بالاترین درجه علمی می باشد. انجام پایان نامه دکتری به نسب پیچیده تر از پایان نامه کارشناسی ارشد بوده و نیاز به صرف وقت بیشتری جهت تحقیق، مشاهدات، آزمایشات و نتایج بدست آمده می باشد.