انجام پایان نامه کارشناسی بعنوان دوره ای از تحصیلات تکمیلی، در دو مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته صورت می گیرد.  در کارشناسی پیوسته پس از دریافت مدرک دیپلم، از طریق کنکور وارد شده و ۴ سال بطول می انجامد و در کارشناسی ناپیوسته، پس از دریافت مدرک کاردانی بمدت ۲ سال جهت دریافت گواهی اتمام دوره کارشناسی بایستی تحصیل نموده و پس از ارائه پایان نامه، موفق به دریافت مدرک Bachelor’s degree خواهند شد.