برق به عنوان یکی از رشته های تحصیلی شاخه علوم مهندسی می باشد، که دانشجویان بسیاری در این رشته مشغول به تحصیل می باشند. انجام پایان نامه برق جز الزامات رشته های پژوهش محور در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای این رشته است. در انجام آن باید فرایند متعددی را باید طی کرد از جمله انتخاب موضوع، انتخاب استاد راهنما و استاد مشاور، تحقیق پیرامون پیشینه موضوع، تنظیم پروپوزال، طی کردن مراحل گردآوری اطلاعات و در آخر تدوین پایان نامه است. که برای انجام هر چه بهتر مراحل انجام پایان نامه می توان از کارشناسان و متخصصان این بخش مشاوره و راهنمایی گرفت.