روانشناسی به عنوان یکی از رشته های شناخته شده و محبوب رشته های علوم انسانی و با توجه به کاربردهای فراوانی که در جامعه دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. انجام پایان نامه روانشناسی با توجه به طیف وسیع موضوعات پایان نامه روان شناسی، مستلزم دارا بودن دانش و آگاهی به علومی همچون جامعه شناسی، فلسفه، آمار و … می باشد. این سطح اهمیت در مقاطع بالاتر و برای پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری دوچندان خواهد بود. لذا دانشجو لازم است که به تحقیق در مورد پایان نامه های انجام شده و مشاوره با متخصصان حوزه مورد مطالعه اهتمام ورزد.