زمین شناسی در واقع علمی است که با استفاده از منابع طبیعی ارتباط مستقیم دارد. استفاده نمودن از منابع فلزی و غیرفلزی، منابع آب زیرزمینی، نفت، گاز و غیره جز سیاست های اولیه هر کشور بوده و علم زمین شناسی جز علوم مورد نیاز جهت در اختیار گرفتن این منابع می باشد. زمین شناسی به عنوان یکی از رشته های دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد و دارای گرایش های متعددی می باشد که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت اتمام تحصیل به پایان نامه نیاز دارد. مشاوره پایان نامه زمین شناسی می تواند به دانشجویان این رشته در انتخاب بهترین و کاربردی ترین موضوع و هم چنین پیشبرد انجام پایان نامه کمک فراوانی نماید.