ماهیت رشته شهرسازی به گونه ایست که دانشجو در انجام پایان نامه، به جز آشنایی با مطالب علمی رشته شهرسازی، باید قدرت تجزیه و تحلیل و همچنین خلاقیت بالایی در حل مسائل داشته باشد. همان طور که در قسمت انجام پایان نامه شهرسازی گفته شد، این رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تدریس می شود که هر کدام دارای گرایش های متفاوتی است. این موضوع نشان از تنوع موضوع پایان نامه در رشته شهرسازی دارد که انتخاب موضوع مناسب در بخش پروپوزال، نیازمند مشاوره و همچنین آشنایی با مقالات چاپ شده رشته شهرسازی می باشد.