مدیریت جهانگردی از جمله رشته های نو و جدید در شاخه مدیریت می باشد، که در مقطع تحصیلات تکمیلی برای اتمام و فارغ التحصیلی نیاز به انجام پایان نامه دارد. پایان نامه بیشترین واحد درسی را به خود اختصاص داده و بالاترین تاثیر را در احراز شغل آینده دانشجو و افزایش رتبه علمی او دارد. که با مشاوره پایان نامه از موسسات معتبر که دارای افراد متخصص و محقق در این زمینه می باشند می توان این مسیر را هموار نمود.