مدیریت مالی از جمله رشته های دانشگاهی در شاخه مدیریت است، که انجام پایان نامه در گرایش های مختلف آن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از واحدهای الزامی آن است. صرف کردن زمان مناسب و مشاوره پایان نامه از افراد محقق در این زمینه و موسساتی که بتوانند به خوبی تمام بخش های آن را پشتیبانی کنند سبب می شود دشواری های انجام پایان نامه کمتر شده و نتیجه مطلوب تری از پایان نامه برای فرد حاصل شود. مشاوره پایان نامه می تواند در موارد مختلفی از انتخاب موضوع، کمک در تنظیم پروپوزال، اجرای متن پایان نامه، کمک در حل داده ها و تحلیل های پایان نامه و بسیاری از موارد دیگر در انجام پایان نامه صورت گیرد.