هدف ایجاد رشته مدیریت منابع انسانی تربیت کارشناسان و متخصصان بخش های مورد نیاز ادارات، موسسات، شرکت ها و غیره برای سازمان دهی و برنامه ریزی نیروی کار می باشد. علاوه بر این فارغ التحصیلان این رشته به عنوان محقق و پژوهشگر در بسیاری از سازمان ها و ارگان ها به کار گرفته می شوند، بنابراین انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی سبب می شود این نیاز رفع شده و دانشجویان این رشته با روش های مختلف تحقیق آشنایی پیدا کنند. مشاوره پایان نامه مدیریت منابع انسانی می تواند کمک موثری در سرانجام رساندن هر چه بهتر پایان نامه این رشته باشد.