رشته MBA یا همان مدیریت اجرایی از جمله رشته های دانشگاهی در ایران است که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از شاخه مدیریت منشعب شده و انجام پایان نامه جز ضروریات برای فارغ التحصیلی و ورود به موضوعات و مباحث علمی این رشته است. علاقه مندی و میزان توانایی در انتخاب موضوع و تحقیق جامع در مورد آن می تواند منجر به انجام پایان نامه ای با کیفیت گردد که با مشاوره پایان نامه می توان به اهداف گفته شده به بهترین شکل ممکن دست یافت.