بررسی نمونه پایان نامه ارشد

همانطور که گفته شد پایان نامه های دوره ارشد نسبت به دوره دکتری از الزام کمتری در استفاده از روش های کیفی روش تحقیق دارند. با بررسی نمونه های پایان نامه دوره ارشد، ضمن آشنایی با نحوه نوشتن فصول، ساختار، مدل و سایر اجزای روش تحقیق (بر خلاف پایان نامه دوره دکتری) امکان استفاده مجدد از مدل به کارگرفته در این مقالات فراهم است و بعد از بررسی های لازم در صورتیکه تحقیق پژوهش میدانی داشته باشد، گروه پرسش شونده انتخاب می شود و نتایج پرسشنامه ها و اطلاعات جمع آوری شده با مدل ذکر شده در پایان نامه منتخب، تحلیل و گزارش می شود. در ادامه نمونه پایان نامه های ارشد، جهت بررسی و مطالعه آورده شده است.

نمونه پایان نامه ارشد

توضیح نمونه پایان نامه ارشد

پایان نامه دوره ارشد، از حیث کاری که لازم است انجام شود، دارای سطح متفاوت و ضعیف تری نسبت به پایان نامه دوره دکتری می باشد و به همین دلیل دانشجوی ارشد بهتر است به نمونه پایان نامه ارشد مراجعه کرده و از درگیر شدن با روش تحقیق کیفی و مدلسازی که در پایان نامه های دوره دکتری جزو الزامات محسوب می شود بپرهیزند. در واقع از دانشجوی دوره ارشد خواسته می شود که Model testing انجام دهند یعنی یک مدل از تحقیق را که در جایی به دست آمده است را در فضای تحقیقی جدید مورد آزمایش قرار دهند و نتیجه را گزارش دهند.

توصیه نمونه پایان نامه ارشد

به همین منظور بسیار توصیه می شود که دانشجوی ارشد، به بررسی نمونه پایان نامه های ارشد بپردازد و مدل های به کار گرفته شده در آنها، امکان اجرا، سختی و سادگی، در دسترس بودن اطلاعات و … را در انجام پایان نامه خود بررسی کند تا از ابتدا با تهیه یک پروپزال و Road map مناسب کلیه مراحل انجام پایان نامه را با سهولت به پیش ببرد.

نمونه پایان نامه ارشد