فست سئو

اصلاح پایان نامه

اساسا پس از تدوین پایان نامه دانشجو موظف است پایان نامه را جهت بازخوانی به استاد راهنما و هم چنین  استاد مشاور ارسال کند تا  آن ها نیز نظر نهایی خود را بر آن اعمال کنند و اصولا بخش هایی از پایان نامه پس از بازدید آن ها نیازمند اصلاح و ادیت خواهد بود، البته پس از دفاع پایان نامه قسمت بعدی اصلاحیه هایی می باشد که داوران برای انجام پایان نامه از دانشجو خواستارند. اصلاح پایان نامه امکان دارد در مورد ادیت متن نگارشی و قواعد نشانه گذاری تا اصلاح متن و محتوای علمی داخل، تصاویر، نقشه ها، نمودار ها، جداول و… صورت گیرد.

نکات مهم در اصلاح پایان نامه

از جمله بخش هایی که در اصلاح پایان نامه پس از تنظیم آن صورت می گیرد و دانشجو باید ویرایش پایان نامه آن بخش ها را در نظر داشته باشد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- منطبق کردن پایان نامه با فرمت خواسته شده دانشگاه محل تحصیل
۲- صفحه بندی و شماره گذاری صفحات به درستی صورت گرفته باشد.
۳- فهرست پایان نامه که شامل جداول، تصاویر، نمودار ها و پیوست ها است را به درستی تنظیم و ایجاد شده باشد.
۴- چکیده پایان نامه به درستی ترجمه شده و در جایگاه آن قرار گیرد.
۵- تیتر ها و زیر تیتر به درستی علامت گذاری شده باشند.
۶- چینش درستی از منابع پایان نامه از جمله قرار گیری منابع انگلیسی و فارسی و آدرس دهی شده باشد.
۷- تنظیم حاشیه های متن از بالا و پایین و فاصله گذاری مناسب بین خطوط صورت پذیرد.
۸- پاراگراف بندی درستی در متن پایان نامه صورت گیرد.
۹- ایرادات نگارشی و دستوری به طور کامل رفع گردد.

موارد اصلاح پایان نامه 

 

مراحل اصلاح پایان نامه  

مراحل اصلاح پایان نامه
مراحل اصلاح پایان نامه

مرحله اول- بازخوانی پایان نامه به طور کامل
مرحله دوم- اصلاح نکات نگارشی و غلط های املایی کل متن پایان نامه
مرحله سوم- اصلاح نکات و قواعد دستوری زبان فارسی
مرحله چهارم- اصلاح بخش ساختاری و فنی پایان نامه
مرحله پنجم- اصلاح ایرادات وارده به تصاویر، نمودار ها و جداول
مرحله ششم- اصلاح ایرادات وارده به متون علمی و محتوایی

 

اصلاح پایان نامه

۰%

اصلاح پایان نامه امکان دارد در مورد ادیت متن نگارشی و قواعد نشانه گذاری تا اصلاح متن و محتوای علمی داخل، تصاویر، نقشه ها، نمودار ها، جداول صورت گیرد

امتیاز کاربران: ۵ ( ۱ رای)
بستن