فست سئو

فهرست بندی پایان نامه

در واقع بخش انتهایی انجام پایان نامه فهرست بندی آن است. ترتیب دادن و شماره گذاری مطالب، تصاویر، نقشه ها، جداول و نمودارها برای یافتن سریع تر و دسته بندی آن ها، در فهرست بندی پایان نامه صورت می گیرد. فهرست بندی پایان نامه در بخش ابتدایی پایان نامه و قبل از قرار گیری مطالب قرار داده می شود. این بخش می تواند هم به صورت دستی و هم به شکل اتوماتیک در نرم افزارهای نوشتاری مانند ورد صورت گیرد. فهرست بندی پایان نامه باید به نحوی صورت گیرد که به طور مستقیم خواننده را به مطلب مورد نظر هدایت نماید.

نکات ضروری در فهرست بندی پایان نامه

فهرست بندی پایان نامه باید شامل تمام بخش های پایان نامه از جمله: مطالب، تصاویر، نقشه ها، نمودارها و جداول و… باشد. تیتر بندی هر فصل باید به صورت جداگانه انجام شده و تیتر ها و زیر تیترها باید به وسیله شماره گذاری به هم ارتباط داده شوند. این بخش دارای دسته بندی خاصی بوده که در زیر به آن اشاره می شود:
فهرست مطالب شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها
فهرست جدول ها
فهرست اشکال
فهرست نمودارها
فهرست فرمول ها
فهرست علایم و اختصارات
فهرست ماخذ، منابع و عناوین پیوست

موارد فهرست بندی پایان نامه

مراحل فهرست بندی پایان نامه

مراحل فهرست بندی پایان نامه
مراحل فهرست بندی پایان نامه

فهرست بندی پایان نامه باید پس از اتمام پایان نامه صورت پذیرد و شامل مراحل زیراست:
۱- بازدید تمام صفحات پایان نامه و شماره گذاری برگه های آن
۲- شماره گذاری تیتر ها و زیر تیترهای هر فصل
۳- شماره گذاری جداول تمام فصول پایان نامه
۴- شماره گذاری نمودار های پایان نامه
۵- شماره گذاری فرمول های پایان نامه
۶- شماره گذاری تصاویر پایان نامه
۷- دسته بندی کردن آن در بخش ابتدایی به صورت فهرست گذاری جداگانه

فهرست بندی پایان نامه

۰%

فهرست بندی پایان نامه باید به نحوی صورت گیرد که به طور مستقیم خواننده را به مطلب مورد نظر هدایت نماید و قبل از قرار گیری مطالب قرار دارد

امتیاز کاربران: ۵ ( ۱ رای)
بستن