فست سئو

ویراستاری پایان نامه

شاید افراد در دیدگاه اول ویراستاری را تنها برای مطالبی می دانند که اشکالات زیادی داشته و باید در آن تجدید نظر شود در صورتی که این قضیه درست نیست. تدوین و تنظیم هر متنی به خصوص متون علمی پس از انجام آن نیازمند ویراستاری می باشد. ویراستاری پایان شامل اصلاح و ویرایش بخش هایی است که از دید نویسنده متن مخفی مانده و فرد دیگری با مطالعه و بازبینی متن آن را اصلاح می نماید. فرد ویراستار باید تسلط کافی به امر ویرایش داشته باشد البته باید در نظر داشت ویراستاری و ادیت متون علمی و تخصصی نیاز به مهارت علمی در آن موضوع و زمینه خاص دارد.

نکات ضروری در ویراستاری پایان نامه

از جمله نکات ضروری در ویراستاری پایان نامه برطرف کردن عیوب و نواقصی است که بین متن ناهمخوانی ایجاد کرده و یا دارای بخش نامتعارفی است که با دستور زبان مورد نظر هماهنگی ندارد. ویراستاری پایان نامه در بخش انتهایی و پس از اتمام پایان نامه صورت می گیرد. البته ویراستاری پایان نامه ممکن است پس از دفاع پایان نامه همراه با ایرادات وارده به پایان نامه از طرف هیئت داوری صورت گیرد. برخی داوران نمره قبولی را منوط پس از ویراستاری پایان نامه دانسته و نمره ای در زمان دفاع به دانشجو نمی دهند در صورتی که برخی نمره قبولی را به فرد داده و ویراستاری و اصلاح آن را جهت ارسال پایان نامه به دانشگاه جهت گرفتن مدرک تحصیلی و کتابخانه مرکزی موکول می کنند.

موارد ویراستاری پایان نامه

انواع ویراستاری پایان نامه

انواع ویراستاری پایان نامه
انواع ویراستاری پایان نامه

سه نوع ویرایش برای انجام پایان نامه نیاز است: ۱- ویرایش فنی پایان نامه ۲- ویرایش زبانی، ساختاری پایان نامه ۳- ویرایش تخصصی، علمی و محتوایی پایان نامه
ویرایش فنی پایان نامه شامل اصلاح بخش هایی مانند: برطرف نمودن غلط های املایی، کنترل نمودن اندازه قلم و فاصله گذاری، تنظیم نمودن رسم الخط کلمات، کنترل پاراگراف بندی متن، اصلاح نشانه گذاری های نوشتاری متن، تنظیم معادل یابی کلمات و اصطلاحات، اصلاح و تنظیم فرمول نویسی ها، عدد نویسی، بررسی و مشخص کردن حدود نقل قول ها، ارجاعات، بررسی نمایه ها، جداول ، نمودار و…
ویرایش زبانی، ساختاری پایان نامه شامل بخش هایی مانند: رفع نمودن خطاهای دستوری، جمله بندی ها، یکسان سازی ساختار متن، اصلاح قسمت های منحرف شده از دستور زبان فارسی و یک دست نمودن زبان نوشتار، رفع ابهام از بخش های نامفهوم و نارسا، اصلاح جمله های بلند به جملات کوتاه تر، روان سازی و ساده کردن متن از نظر جمله بندی، انتخاب کلمات فارسی مناسب و…
ویرایش تخصصی، علمی و محتوایی شامل بخش هایی مانند: بررسی متون نوشته از نظر از درستی یا نادرستی و اعتبار علمی و تناقضات، اصلاح تخصصی عکس ها، نقشه ها، نمودارها و جداول داخل پایان نامه، حذف مطالب تکراری، غیر ضروری و نامتعارف، افزایش و یا کاهش برخی نکات از جا افتاده در متن پایان نامه و …

ویراستاری پایان نامه

۰%

نکته ضروری در ویراستاری پایان نامه برطرف کردن عیوب و نواقصی است که بین متن ناهمخوانی ایجاد کرده و یا دارای بخش نامتعارفی است که با دستور زبان هماهنگی ندارد

امتیاز کاربران: ۵ ( ۱ رای)
بستن