فست سئو

چکیده پایان نامه

چکیده پایان نامه بخش مهمی از پایان نامه است که این بخش مورد بیشترین بازدید توسط افراد مختلف قرار خواهد گرفت. این بخش زمانی تدوین می شود که پایان نامه به اتمام رسیده و نتیجه گیری مورد نظر صورت گرفته باشد. مکان قرار گیری چکیده اصولا در اولین بخش پایان نامه و قبل از فهرست گذاری و مقدمه قرار می گیرد. چکیده پایان نامه باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود.

نکات ضروری در چکیده پایان نامه

چکیده پایان نامه تقریبا تنها بخش پایان نامه ها می باشد که خوانندگان برای کسب اطلاعات اولیه به آن مراجعه می کنند. این بخش باید از یک متن کامل و یک دستی برخوردار باشد و محتوای کلی از پایان نامه را در خود جای داده باشد. این بخش شامل تمام مسائل از جمله بخش های مقدماتی، زمینه اصلی، اهداف، روش ها، یافته ها و نتایج پایان نامه را شامل می شود. چکیده پایان نامه باید خلاصه ای از متن پایان نامه باشد از اضافه گویی و آوردن اطلاعات اضافه تر از متن پایان نامه داخل این بخش باید خودداری شود. زمان افعال در نگارش پایان نامه باید به صورت زمان مجهول و یا زمان گذشته بوده و استفاده از ضمایر شخصی در آن باید خودداری نمود. چکیده در یک صفحه تنظیم شده و جملات باید به صورت پیوسته در آن قرار گیرد. چکیده پایان نامه باید در یک بند و پاراگراف تنظیم شود.

موارد چکیده پایان نامه 

 

اصول و قواعد تنظیم چکیده پایان نامه 

تنظیم چکیده پایان نامه
تنظیم چکیده پایان نامه

اصول نگارش و تنظیم متن چکیده پایان نامه کمی با نگارش متن اصلی تفاوت داشته و در آن باید حالت گزارش گونه ای از پایان نامه داده شود. این بخش نباید با اضافه و کم کردن متن اصلی پایان نامه تنظیم شود. در تدوین این بخش باید اصول و قواعد خاصی را پیروی کرد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:
۱- نباید در چکیده از متون خارج از پایان نامه استفاده شود.
۲- استفاده از واژگان کلیدی و اصلی موضوع پایان نامه در آن امری ضروری است.
۳- از جملات و ترکیبات کوتاه در چکیده باید استفاده گردد.
۴- متن باید به زبان پژوهشگر بوده و نقل قول ها در آن بیان نگردد.
۵- قواعد نگارشی و دستوری باید در آن رعایت شود.
۶- انگیزه انجام پایان نامه در آن عنوان شود.
۷- افعال بکار برده شده در چکیده پایان نامه باید به صورت افعال گذشته و یا سوم شخص باشد.
۸- از اصلاحات تعریفی در چکیده پایان نامه نباید استفاده گردد.
۹- چکیده پایان نامه فارسی با به شکل کامل و با متنی روان به انگلیسی برگردانده شده و در صفحه آخر پایان نامه قرار داده شود.

چکیده پایان نامه

۰%

چکیده پایان نامه بخش مهمی از پایان نامه است که این بخش مورد بیشترین بازدید توسط افراد مختلف قرار خواهد گرفت و باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود.

امتیاز کاربران: ۵ ( ۱ رای)
بستن