پروپوزال برق مهم ترین بخش در به سرانجام رساندن پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری می باشد. مشاوره پایان نامه می تواند در انجام این بخش کمک زیادی در انتخاب موضوع و پیشبرد پایان نامه به دانشجویان این رشته نماید. پایان نامه ای موفق است که از قبل پیشینه آن سنجیده شده باشد و روش های بدست آوردن اهداف و نتایج پیش بینی شده آن مشخص باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات و مراجع آن بخش مهمی دیگری است که باید در پروپوزال عنوان گردد.