همان طور که در قسمت انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری مشاهده کردید، این رشته از شاخه های کاملا متفاوت تشکیل شده که هر کدام از آن ها گنجایش فراوانی برای ارائه ایده های نوین و مقالات گوناگون در زمینه ی خودشان دارند. پروپوزال به عنوان نقشه راه تمام مراحل انجام پایان نامه (که در پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری از اهمیتی به مراتب بالاتر برخوردار است)، از بخش های مختلفی تشکیل شده و تهیه آن مستلزم مشاوره با استاد مشاور و افراد خبره در این زمینه می باشد که در اینجا بطور مفصل توضیح داده شده است. اولین و مهم ترین بخش در پروپوزال پایان نامه ، مربوط به عنوان پایان نامه می شود که مراحل بعدی انجام پایان نامه حول محور آن صورت می پذیرد.