با توجه به تنوع موضوعات حقوقی و روش تحقیق بخصوص در پایان نامه های کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری، لازم است تحقیقات گسترده ای را برای انتخاب موضوع پایان نامه و طرح پیشنهادی(پروپوزال) داشته باشید. پروپوزال از آن جهت حائز اهمیت است که زیربنای تمام مراحل انجام پایان نامه از جمله موضوع پایان نامه، هدف از انجام پایان نامه، تعیین جامعه آماری، موسسه، سازمان یا هر چیز دیگری که قصد بررسی آن را دارید و مواردی از این دست می باشد و بر روند روش تحقیق، نگارش پایان نامه و فاکتورهای مهم دیگری که در پروسه انجام پایان نامه دخیل هستند تأثیرگذار است. به همین جهت، تحقیق و مطالعه دقیق منابع مرتبط و مشاوره با افراد متخصص برای نوشتن پروپوزال، شما را در صرفه جویی در زمان و ارائه یک پایان نامه با کیفیت یاری خواهد کرد.