همان طور که در بخش مشاوره پایان نامه روانشناسی گفته شد، زیربنای هر پایان نامه ای، پروپوزال می باشد. در تهیه پروپوزال، باید مواردی چون موضوع پایان نامه، بیان مسئله، مقالات و تحقیقات انجام شده در حوزه مورد تحقیق، هدف از انجام پایان نامه، روش تحقیق و … مشخص گردد. واضح است که گرفتن مشاوره در تنظیم یک پروپوزال هدفمند کمک شایانی در انجام این قسمت خواهد کرد.