پروپوزال مهم ترین بخش برای انجام پایان نامه می باشد. در واقع آماده کردن پروپوزال گام اولیه در جهت نگارش و تدوین پایان نامه است. پروپوزال متنی خلاصه شده از کل مراحل پایان نامه می باشد. در رشته زمین شناسی نیز مانند دیگر رشته ها در مقاطع تحصیلی تکمیلی برای اخذ مدرک دانشگاهی نیاز به انجام پایان نامه و پروپوزال می باشد. در واقع می توان گفت تدوین پروپوزال زمین شناسی جهت انجام پایان نامه این رشته نیز جز الزامات است و باید برای بالا بردن کیفیت آن زمان کافی قرار داده شود. روش های مطالعه و تحقیق پیرامون موضوع پایان نامه و تدوین بخش های قابل انجام آن در آینده در پروپوزال صورت می گیرد.