در مشاوره پایان نامه شهرسازی گفتیم که پروپوزال، هسته اصلی پایان نامه و مهم ترین بخش در انجام پایان نامه است. مشابه هر رشته ای، قبل از تهیه پروپوزال باید به سراغ مقالات و پایان نامه های به چاپ رسیده بروید تا با موضوعات پایان نامه های شهرسازی و روش تحقیق در زمینه مورد نظرتان آشنایی پیدا کنید و از اساتید خود و هر کسی که می تواند به شما مشاوره دهد، کمک بگیرید. برای انتخاب موضوع پایان نامه شهرسازی و هدف از انجام پایان نامه که بخش های اصلی پروپوزال محسوب می شوند، داشتن بینشی عمیق در مورد اطلاعات شهری و مسائل اجتماعی و آگاهی به چالش های شهری در زمینه حمل و نقل، ترافیک و … امری الزامیست.