پروپوزال صنایع گام نخست و بخش مهمی در جهت انجام پایان نامه این رشته می باشد. انجام پروپوزال صنایع با توجه به گرایش های متنوع و شاخه های فراوان آن می تواند در بخش های مختلف صورت گیرد. پروپوزال در واقع مسیریاب و نقشه دانشجویان صنایع جهت انجام پایان نامه می باشد. بنابراین باید در انتخاب و نگارش آن دقت نمود. پایان نامه کارشناسی ارشد در واقع به عنوان نشان علمی و آینده شغلی شما در آینده می باشد. بنابراین در انتخاب موضوع و تمامی مراحل انجام پایان نامه باید دقت نمود.