پروپوزال اساس کار پایان نامه می باشد و عملا بدون طراحی و تدوین آن انجام پایان نامه و نتیجه گیری از آن غیر ممکن است. مدیریت آموزشی جز رشته های دانشگاهی می باشد که در مقاطع مختلف تحصیلی نیاز به انجام پایان نامه دارد و تدوین به شکل صحیح و علمی آن در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا صورت می گیرد و انجام پروپوزال مدیریت آموزشی جز پیش نیازهای این بخش می باشد.