پروپوزال برای به ثمر رساندن نتایج پایان نامه به شکل مطلوب بخش مهمی می باشد که نیاز به تحقیق و مطالعه کامل و مشاوره از افراد توانا هم چون اساتید راهنما و مشاور در زمینه موضوع تحقیقاتی مورد نظر دارد. اصولا رشته مدیریت بازرگانی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت انجام پایان نامه به تدوین پروپوزال نیازمند بوده و انجام پروپوزال جز بخش های ضروری برای اجرایی کردن و نقشه راه پایان نامه در این رشته مورد نظر می باشد.