رشته مدیریت بحران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شکل می گیرد و جز زیر شاخه های مدیریت می باشد که برای انجام پایان نامه جهت اخذ مدرک به تدوین پروپوزال نیاز دارد. پروپوزال مدیریت بحران مسیریاب دانشجویان جهت انجام پایان نامه می باشد. پایان نامه نشان و رتبه علمی شما در آینده می باشد، بنابراین پی گذاری آن که همان تدوین پروپوزال می باشد باید به خوبی صورت گیرد و مشکلات و موارد ضروری که در انجام پایان نامه پیش خواهد آمد در پروپوزال بررسی شده و جهت رفع آن ها در انجام پایان نامه تلاش می شود.