انجام پروپوزال روشی جهت ایجاد خلاقیت و رشد ذهنی دانشجویان در رشته تخصصی خود است. دنیای اطراف ما دارای ایده های بسیاری است که توجهی به آن نداشته و یا برای ما بی اهمیت جلوه می نماید و مقدار بسیار کمی از ایده ها به ابداع تبدیل می شود، بنابراین بهتراست به جای استفاده از موضوعات تکراری از موارد نو و جدید برای انجام پایان نامه استفاده نمود. پروپوزال مدیریت صنعتی نیز به عنوان رشته ای در شاخه مدیریت و با ارتباط تنگاتنگ با صنعت یکی از رشته هایی است که دارای موضوعات متنوعی جهت تحقیق و پژوهش می باشد.