پروپوزال مکانیک مهم ترین بخش جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای این رشته می باشد. در واقع پروپوزال پیش نویسی برای انجام پایان نامه است. برآورد بخش های مختلف انجام پایان نامه در پروپوزال صورت می پذیرد. طراحی و هدف گذاری انجام پایان نامه از جمله بخش های اصلی پروپوزال می باشد.