از جمله ملزومات اصلی جهت اجرای پایان نامه تدوین پروپوزال می باشد. پروپوزال کامپیوتر در واقع کلید و نقشه راه در مسیر انجام پایان نامه این رشته می باشد که با مطالعه کامل و انتخاب موضوعات جدید و کاربردی و همگام با مباحث تحقیقاتی روز دنیا می تواند به سرانجام خوبی در انجام پایان نامه و استخراج مقالات کاربردی از آن بیانجامد. اوصلا علم کامپیوتر به بخش های مختلفی از جمله بخش نرم افزاری، سخت افزاری، فناوری اطلاعات و غیره تقسیم بندی می شود و بنابراین موضوعات مختلفی جهت انجام کار تحقیقاتی در این رشته وجود دارد.