پایان نامه به تنهایی نمی تواند انجام شود و برای انجام و اجرایی شدن نیاز به نقشه راه دارد. این که چه اهدافی را در انجام پایان نامه باید دنبال کرد، در این مسیر امکان مواجه شدن با چه مشکلاتی است و راه حل رفع آن چگونه است از بخش هایی است که باید قبل از انجام پایان نامه اندیشه شود؛ که این کار در فرمت از پیش تعیین شده ای به نام پروپوزال صورت می گیرد. در رشته MBA (مدیریت اجرایی) نیز تنظیم پروپوزال پیش نیاز انجام پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای این رشته تحصیلی می باشد.