انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی به مدت ۴ سال و مقطع ارشد آن ۳ سال بطول می انجامد. انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و انتخاب موضوع پایان نامه آن دارای اندک دشواری هایی می باشد.  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مربوط به انجام امور شهر سازی، طرح و اجرای پروژه های عمرانی شهری می باشد. انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری بعنوان یکی از بهترین رشته های جغرافیا که هدف آن بهبود زندگی شهری و عدالت فضایی می باشد، یکی از مواردی می باشد که می توان از کارشناسان جهت مشاوره پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری یاری جست.

روش انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تعریف انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شرکت کنندگان این رشته که قادر به انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری هستند، همگی از فارغ التحصیلان رشته های ریاضی و علوم تجربی بدلیل نیاز این رشته در تسلط بر ریاضی و آمار می باشند. انجام پایان نامه در این رشته دارای شرایط خاصی می باشد که از خدمات انتخاب موضوع و پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرفته تا پذیرش و چاپ مقاله ISI قابل ارائه می باشد.

موارد انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته های پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته های پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته های پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

برخی از رشته های انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سه مقطع اصلی به صورت تفکیک شده زیر می باشد :

کارشناسی
• جغرافیای طبیعی
• جغرافیای انسانی
• جغرافیا و برنامه ریزی شهری
• کارتوگرافی و جغرافیای سیاسی – نظامی
• کارتوگرافی

کارشناسی ارشد و دکتری
• برنامه ریزی مسکن
• بهسازی و نوسازی شهری
• آمایش شهری
• جغرافیا و برنامه ریزی شهری


ساختار پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ساختار پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ساختار پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علاوه بر رعایت هر پایان نامه، بایستی اصول نگارشی و توصیف موضوع بصورت روان و زبانی سلیس بیان شود که این موضوع از اهمیت خاصی در نگارش پایان نامه برخوردار است. پس از متن تقدیم پایان نامه ، ساختار پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری بصورت زیر می باشد:
۱) فصل اول: مقدمه، اهمیت پژوهش، امکانات و مشکلات تحقیق
۲) فصل دوم: سوابق تاریخی پژوهش در داخل و خارج کشور
۳) فصل سوم: بیان مراحل انجام پژوهش، جامعه آماری و ابزار های مورد استفاده
۴) فصل چهارم: بیان کشفیات و یافته های پژوهش
۵) فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته ها، بحث و نتیجه گیری (از مهمترین فصل های پایان نامه)
و در نهایت ارائه پیشنهادات و راهنمایی ها جهت استفاده در تحقیقات بعدی.


پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سبک ارائه پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سبک ارائه پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سبک ارائه پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

انجام پایان نامه در این رشته یکی از تکالیف مهمی است که فارغ التحصیلان با آن روبرو هستید و سبک ارائه پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری اوج این چالش می باشد.
 قبل از جلسه دفاعیه، داشتن شناخت قبلی از هیئت داوران حاضر در جلسه کمک شایانی در طرح سخنرانی و دفاع پایان نامه خواهد نمود.
 دفاع کنید اما حالت تدافعی نداشته باشید. حالت دفاعی تنها در صحبت کردن مشخص نمی شود بلکه حالات چهره، اخم، پاسخ های سریع و هیجانی، چهره برافروخته و لحن صدای نا آرام و گرفته همگی نشان دهنده این موضوع می باشند.
 پاسخ به تمامی سوالات را مودبانه و صادقانه دهید و هیچ سوالی را بی پاسخ باقی نگذارید.

مسائل انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مزایای پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

هر چند با سختی زیاد، اما انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری برای فارغ التحصیلان مزایایی دارد که بعد ها به آن خواهند رسید.
• افزایش تخصصی معلومات و سابقه علمی و پژوهشی در یکی از زمینه های مربوط به رشته
• از آنجایی که هندسه، آمار و ریاضیات در این رشته اهمیت خاصی دارد، از مزایای انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استقلال بر این مفاهیم را افزایش می دهد.
• آشنایی و تسلط بر نحوه پژوهش و تحقیق در جهت سامان دهی مناطق (شهری و روستایی)

نکات پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آشنایی با علوم اجتماعی، ریاضیات و آمار که از نیاز های این رشته می باشد، کمک زیادی در انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری خواهد نمود.
• یک پایان نامه خوب و موفق، از ارائه یک پروپوزال خوب و مناسب آغاز می شود که این از مهمترین نکات انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد.
• یک پروپوزال ضعیف، انجام پایان نامه را به تاخیر انداخته و شانس موفقیت آن را کاهش خواهد داد.

اشتباهات در پایان نامه جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری عاری از اشتباه نیست.
 وارد شدن به بازار کار و عدم انجام پایان نامه بطور کامل از اشتباهات رایج در انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد.
 عدم آگاهی از موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی روز در انجام پایان نامه و انتخاب موضوع پایان نامه

سوالات در پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوال زیر از سوالات متداول در انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد:
 چه لباسی مناسب با جلسه دفاعیه می باشد؟
پاسخ : هنگام انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مورد این مسئاله فکر کنید. توصیه می شود از پوششی متعادل و اصولی استفاده نمایید. در زبان عام نه خیلی شور و نه خیلی بی نمک. عدم استفاده از لباس های آستین کوتاه و یا کروات.

پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مثبت بیاندیشید. انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری نه تنها یک دغدغه برای دانشجویان، بلکه برای هیئت داوران و اساتید راهنما نیز اهمیت دارد. به یاد داشته باشید که اشتیاق هیئت داوران در قبول شدن پایان نامه شما بیش از خود شماست.