انجام پایان نامه معدن

مهندسی معدن یکی از رشته های دانشگاهی می باشد که دانشجویان آن باید بر انجام عملیات صحرایی آشنایی کامل پیدا کنند و انجام پروژه های تحقیقاتی از ملزومات اصلی این رشته می باشد بنابراین انجام پایان نامه در این بخش می تواند کمکی زیادی به این افراد کند. انجام پایان نامه معدن بخش تکمیلی و آخرین واحد دانشگاهی جهت اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. پایان نامه ارشد در این رشته نیز مانند دیگر رشته ها در ترم آخر و پس از گذارندن واحدهای تئوری و عملی صورت می گیرد. اصولا انجام پایان نامه معدن نیاز به تسلط کافی بر مباحث مهم و اصول اولیه انجام بخش های اکتشافی، استخراجی و فرآوری بخش معدن دارد. انجام محاسبات و تحلیل داده های ژئو شیمیایی و ژئو فیزیکی نیز از بخش های مهم این شاخه در انجام پایان نامه محسوب می شود.

روش انجام پایان نامه معدن 

انجام پایان نامه علوم اجتماعی

تعریف انجام پایان نامه معدن

پایان نامه معدن تحقیق و پژوهشی صورت گرفته بر مبنای دانسته ها و اطلاعات علمی در شاخه معدن است که با کمک و راهنمایی استاد راهنما و استاد مشاور متخصص در زمینه های مختلف این رشته صورت می گیرد. پایان نامه معدن با تحقیق و انتخاب موضوع آغاز شده و با نگارش و تصویب پروپوزال به مرحله اجرایی وارد شده و با ارائه پاورپوینت پایان نامه و دفاع پایان نامه به اتمام می رسد.

موارد انجام پایان نامه معدن

رشته های پایان نامه معدن

رشته های پایان نامه معدن

رشته های پایان نامه معدن

انجام پایان نامه در بخش معدن در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا صورت می پذیرد و با توجه به گرایش های متفاوت این رشته می تواند شاخه های مختلفی را شامل شود که در زیر به برخی از نمونه های آن اشاره می شود:
مهندسی معدن – بخش های اکتشافی
مهندسی معدن – بخش استخراجی معادن فلزی
مهندسی معدن – بخش استخراجی معادن غیر فلزی
مهندسی معدن – بخش فرآوری مواد معدنی
مهندسی معدن – بخش مکانیک سنگ
مهندسی معدن – بخش فرآوری سنگ های تزئینی
مهندسی معدن – بخش فرآوری سنگ های ساختمانی
مهندسی معدن – بخش های حفاری اکتشافی
مهندسی معدن – بخش های آتشباری


ساختار پایان نامه معدن

ساختار پایان نامه معدن

ساختار پایان نامه معدن

انجام پایان نامه باید براساس ساختار تعریف شده از قبل ( پروپوزال) انجام می شود و شامل بخش های زیر است:
فصل یک: توضیحات جامع از موضوع مورد تحقیق از جمله مقدمه، فرضیه و اهداف کلی و جزئی
فصل دو: موارد تحقیق یافته قبلی و پیشینه تحقیق
فصل سه: روش نمونه گیری و آزمایشات صورت گرفته
فصل چهار: بررسی، تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنج: نتیجه گیری
بخش آخر چکیده انگلیسی و

ضمایم و منابع آورده می شود.


سبک ارائه پایان نامه معدن

سبک ارائه پایان نامه معدن

سبک ارائه پایان نامه معدن

سبک ارائه پایان نامه معدن به نوع موضوع و نحوه تدوین پایان نامه بستگی دارد و در اجرای آن باید موارد زیر را در نظر گرفت:
* تدوین پاورپوینت پایان نامه به شکل مناسب با زمان ارائه
* تقسیم بندی مطالب هر بخش جهت ارائه و دفاع از پایان نامه
* تسلط کامل بر مطالب پایان نامه و پاسخگویی کامل به سوالات داوران در زمان دفاع

مسائل انجام پایان نامه معدن

مزایای انجام پایان نامه معدن

از جمله مزایای انجام پایان نامه معدن شامل موارد زیراست :
*انجام پایان نامه معدن سبب می شود دانشجویان این رشته به شکل یک مهارت از آن در آینده شغلی خود بهره ببرند.
* آموزش اصول اولیه انجام تحقیق و گزارش نویسی
* آشنایی با روش های عملیات صحرایی و اجرایی در معدن
* فراگیری انجام روش های جمع آوری و طبقه بندی نمونه ها و گزارشات

نکات انجام پایان نامه معدن

جهت بدست آوردن کیفیت و خروجی مناسب در انجام پایان نامه معدن باید نکات زیر را رعایت کرد :
*مقدار توان اجرایی از موضوع انتخابی به شکل کامل سنجیده شده باشد.
* بهره گیری از مقالات علمی و تخصصی در انجام پایان نامه
* بررسی درست پیشینه پایان نامه معدن جهت اجرای موفق پایان نامه

اشتباهات در انجام پایان نامه معدن

از جمله مواردی که باعث بیشترین اشتباهات در انجام پایان نامه معدن می گردد شامل موارد زیر است :
* انتخاب موضوع پایان نامه بدون تحقیق، بی علاقگی و یا ناتوانی در انجام آن
* نگارش تحقیق بدون مشاوره پایان نامه
* آشنایی نداشتن به نرم افزارهای تخصص در انجام پایان نامه
* تکراری بودن مطالب ارائه شده در پایان نامه

سوالات متداول در انجام پایان نامه معدن

آیا موضوع پایان نامه می تواند به شکل تکراری انتخاب شود؟
آیا مراکزتحقیقاتی جهت انجام و حمایت از پایان نامه معدن وجود دارد؟
پاسخ : خیر تنها در صورتی می توان از موضوع تکراری استفاده نمود که از نظر زمانی و جغرافیایی تفاوت داشته باشد و یا دنبال کننده موضوع قبلی باشد. بله، مراکزتحقیقاتی مانند ایمیدرو و پارک های علم و فناوری در بخش معدن و هم چنین شرکت های بزرگ معدنی جهت بسیاری از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا از آن حمایت مالی می کنند.

پایان نامه معدن

اجرای موفقیت آمیز پایان نامه معدن در گرو یادگیری مهارت هایی همچون عملیات صحرایی، نمونه گیری و آموزش نرم افزارهای تخصصی و بخش های آزمایشگاهی می باشد که در واقع این بخش ها به یکدیگر مرتبط و مکمل همدیگر در انجام پایان نامه معدن می باشد.