مشاوره پایان نامه

پایان نامه بعنوان یک پژوهش چالش برانگیز پایان دوره ای، فرصتی ارزشمند برای دانشجویان جهت آشنایی و همکاری نزدیک با اعضای هیئت علمی و اساتید راهنما می باشد که در کنار مشاوره پایان نامه نتیجه ای مثمر ثمر خواهد داشت. شروع انجام پایان نامه با ارائه پروپوزال توسط دانشجو می باشد که شامل عنوان و مساله تحقیق است.

روش مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه

تعریف مشاوره پایان نامه

صفر تا صد پایان نامه بعنوان یک پژوهش مستقل نیازمند دریافت مشاوره پایان نامه است. مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه در جهت اطمینان از عدم تکراری بودن و تناسب آن با مقطع و رشته تحصیلی بسیار کارآمد خواهد بود. زیرا موضوع بایستی قابل پژوهش بوده و کلی نباشد. یعنی بتوان آن را در حیطه خاصی محدود نمود.

موارد مشاوره پایان نامه

نقش مشاوره پایان نامه

نقش مشاوره پایان نامه

نقش مشاوره پایان نامه

نقش مشاوره پایان نامه در پروسه انجام پژوهش شامل:
۱) استدلال و همفکری در پژوهش
مشاوره پایان نامه در جهت انتخاب مساله مناسب و تصریح ایده دانشجو
ایجاد شفافیت مطالب برای دانشجو و منظبط نمودن پروسه تحقیق
۲) مشاوره نگارش پایان نامه
مشاوره در ساختار، وضوح و نگارش صحیح پژوهش
راهنمایی و معرفی نمونه پایان نامه های موفق
عملکرد صحیح طبق دستورالعمل و روش تحقیق
۳) همراهی در روند انجام پایان نامه
مشارکت در انجام تحقیق و مشاوره در نحوه مدیریت یک پروژه دانشگاهی در مقیاس وسیع
کمک در جهت شناخت اهداف و برنامه ریزی کوتاه مدت در جهت انجام پژوهش
۴) مشاوره برنامه ریزی انجام پژوهش
راهنمایی در جهت تکمیل فرم های پایان نامه
ارزیابی طرح تحقیق طبق موضوع پایان نامه


جزئیات مشاوره پایان نامه

جزئیات مشاوره پایان نامه

جزئیات مشاوره پایان نامه

ارائه سرویس های همه جانبه و مقرون به صرفه، خدمات سفارشی و کمک به دانشجویانی که نیاز فنی در جهت تکمیل پایان نامه و رساله خود دارند. جزئیات مشاوره پایان نامه شامل:
۱) انتخاب موضوع
کمک در انتخاب موضوع جذاب پایان نامه در یک حوزه مناسب و قابل مدیریت در چهارچوب زمانی تعیین شده.
۲) طرح تحقیق
ارائه راهنمایی و جهت دادن در توسعه مفهوم مقاله و پروپوزال. کمک در تعریف فرضیه قابل آزمایش در محدوده مطالعاتی.
۳) مروری بر ادبیات تحقیق و شرح مساله
مشاوره پایان نامه جهت توسعه یک رویکرد شامل جستجو، انتخاب، خلاصه، سنجش و انتقاد و قرار دادن مفهوم آن در یک چهار چوب منسجم.
بیان ادبیات تحقیق بصورت شفاف و روشن، فراهم آوردن زمینه برای مساله تحقیق یا بحث اصلی.
۴) روش شناسی تحقیق
ایجاد پژوهشی مناسب، قابل اندازه گیری و سنجش مساله و فرضیه تحقیق. کمک در طراحی روش تحقیق شامل شناسایی جامعه تحقیق، روش های نمونه گیری، مقیاس مناسب و طرح و روش های جمع آوری داده ها.


رشته های مشاوره پایان نامه

رشته های مشاوره پایان نامه

رشته های مشاوره پایان نامه

برخی رشته های مشاوره پایان نامه که هر کدام را در قسمت مربوطه شرح داده ایم، عبارتند از:
مشاوره پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مشاوره پایان نامه روانشناسی
مشاوره پایان نامه شهرسازی
مشاوره پایان نامه حسابداری
مشاوره پایان نامه معماری
مشاوره پایان نامه حقوق
مشاوره پایان نامه مدیریت

مسائل مشاوره پایان نامه

هدف از مشاوره پایان نامه

هدف از مشاوره پایان نامه در در دوره های تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری صورت بشرح زیر می باشد:
مشاوره پایان نامه در ایجاد انگیزه و هدایت در مسیر درست انجام پژوهش
• کمک در دستیابی دانش آموختگان به منابع علمی معتبر، داده های کلیدی و روش های مبتنی بر پژوهش
• افزایش اعتبار و سطح علمی پژوهش از نظر کیفی و کمی

مقاطع تحصیلی مشاوره پایان نامه

مقاطع تحصیلی مشاوره پایان نامه شامل سه مقطع اصلی:
• مشاوره پایان نامه کارشناسی
• مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد
• مشاوره پایان نامه دکتری

انواع مشاوره پایان نامه

انواع مشاوره پایان نامه عبارتند از:
• مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه
• مشاوره پروپوزال نویسی
• مشاوره نرم افزار های تخصصی
• مشاوره دفاع پایان نامه
• مشاوره انتخاب منابع پژوهش
• مشاوره و چاپ مقاله ISI
• مشاوره آماری پایان نامه
• مشاوره انجام پروژه های دانشجویی
• مشاوره انجام پاورپوینت پایان نامه

سوالات مطرح در مشاوره پایان نامه

سوالات مطرح در مشاوره پایان نامه که به بررسی و انجام آن پرداخته می شود عبارتند از:
• آیا دانشجویان مساله انتخابی قابل پژوهش دارند و برنامه عملکردی آنان بنظر امکان پذیر می باشد؟
• آیا درجه تجربه، تخصص و علاقه دانشجویان به اندازه ای هست که بتوانند از عهده موضوع انتخابی برآیند.
مشاوره پایان نامه در یافتن اینکه استعداد و علاقه دانشجو در کدام زمینه و موضوع پایان نامه بالا می باشد؟

مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه عبارتست از ویرایش و توسعه تحقیق همچنین کمک در جهت ارائه پروپوزال و دفاع پایان نامه طبق اصول و قوانین کامل دانشگاه، مطابق با استاندارد های علمی و فرمت حرفه ای.