مشاوره پایان نامه روانشناسی

روانشناسی به عنوان یکی از رشته های شناخته شده و محبوب رشته های علوم انسانی و با توجه به کاربردهای فراوانی که در جامعه دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. انجام پایان نامه روانشناسی با توجه به طیف وسیع موضوعات پایان نامه روان شناسی، مستلزم دارا بودن دانش و آگاهی به علومی همچون جامعه شناسی، فلسفه، آمار و … می باشد. این سطح اهمیت در مقاطع بالاتر و برای پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری دوچندان خواهد بود. لذا دانشجو لازم است که به تحقیق در مورد پایان نامه های انجام شده و مشاوره با متخصصان حوزه مورد مطالعه اهتمام ورزد.

روش مشاوره پایان نامه روانشناسی

مشاوره پایان نامه روانشناسی

مشاوره پایان نامه روانشناسی در نوشتن پروپوزال

یک بنای محکم و قابل اطمینان، در درجه اول باید زیربنایی محکم داشته باشد. در هر مقاله و پایان نامه ای و در هر مقطعی(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، پروپوزال زیربنای پایان نامه می باشد و این دلیلی است بر اهمیت ویژه این بخش از پایان نامه؛ چرا که هر چقدر زمان صرف تهیه یک پروپوزال حرفه ای کنید، ضرر نخواهید کرد. به خصوص در مورد رشته هایی چون روانشناسی که تنوع موضوعی بالایی دارند، دقت در تهیه پروپوزال با مطالعه و بررسی پایان نامه های انجام شده و مشاوره با استاد مشاور، استاد راهنما و افراد متخصص، یکی از ملزومات انجام پایان نامه می باشد.

موارد مشاوره پایان نامه روانشناسی

مشاوره پایان نامه روانشناسی در تحلیل داده ها

مشاوره پایان نامه روانشناسی در تحلیل داده ها

مشاوره پایان نامه روانشناسی در تحلیل داده ها

تحلیل داده های پایان نامه روانشناسی با توجه به نوع رشته و موضوع پایان نامه می تواند دربرگیرنده روش های متفاوتی باشد. معمولا داده های تحقیق در پایان نامه روانشناسی به صورت غیرعددی و با مطالعه بر روی جامعه آماری مشخص شده در پروپوزال جمع آوری می شود و سپس دانشجو این داده ها را برای سادگی در تحلیل داده ها به صورت اعداد و ارقام درمی آورد.

مشاوره پایان نامه روانشناسی

در نتیجه گیری پایان نامه روانشناسی، نتیجه هدف مشخص شده در پروپوزال نوشته می شود و در انتها انتقادات و پیشنهادات مورد نظر بیان می گردد. از آنجا که این مرحله نیز بسیار حائز اهمیت است، گرفتن مشاوره برای انجام یک جلسه دفاع پایان نامه موفق، بسیار مؤثر می باشد.