مشاوره پایان نامه معماری

رشته معماری پیش از آنکه یک علم باشد، یک هنر است و با پیشرفت تکنولوژی و تنوع در سلیقه افراد مختلف، طرح ها و ایده های جدیدی هر روزه در این رشته ارائه می گردد. همچنین از آنجا که معماری با زندگی بشر آمیخته است، آشنایی با مباحث روانشناختی و جامعه شناسی در انجام پایان نامه معماری (البته بسته به موضوع پایان نامه) می تواند کارساز باشد. مشاوره در انجام پایان نامه، فرآیندی است که از زمان تهیه پروپوزال تا دفاع پایان نامه (روش تحقیق، نگارش پایان نامه، محل موردنظر برای انجام پایان نامه و …) توسط استاد راهنما، استاد مشاور، مراکز ارائه خدمات مشاوره پایان نامه و افراد متخصص صورت می پذیرد.

روش مشاوره پایان نامه معماری

مشاوره پایان نامه معماری

مشاوره پایان نامه معماری در نوشتن پروپوزال

نوشتن پروپوزال پایان نامه در اکثر رشته ها قوانین و ساختار مشابهی دارد. پروپوزال معماری با وجود داشتن این مشترکات، تفاوت هایی را نیز دارا می باشد. مثلا در اکثر پایان نامه های رشته معماری، به جای یک جامعه آماری، یک بنا یا ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد و با آنالیز نوع معماری آن بنا، نتیجه کار در قسمت نتیجه پایان نامه مطرح می شود. این موضوع در تهیه پروپوزال نقش مؤثری ایفا می کند که با توجه به اهمیت ویژه پروپوزال در پایان نامه، باید قبل از انجام آن از اساتید و افراد خبره در رشته معماری مشاوره گرفت.

موارد مشاوره پایان نامه معماری

مشاوره پایان نامه معماری در تحلیل داده ها

مشاوره پایان نامه معماری در تحلیل داده ها

مشاوره پایان نامه معماری در تحلیل داده ها

تحلیل داده ها در طول انجام پایان نامه معماری و بعد از جمع آوری اطلاعات، توسط روش های مختلفی که دانشجو در مدت تحصیل خود در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری فرا گرفته و همچنین با استفاده از نرم افزارهای رشته معماری صورت می گیرد. از آنجا که نحوه تحلیل داده ها در نتیجه بدست آمده تأثیرگذار خواهد بود، مشاوره در این بخش نیز حائز اهمیت است.

مشاوره پایان نامه معماری

مشاوره پایان نامه در بخش نتیجه گیری، پس از تحلیل داده ها و در قسمت پایانی پایان نامه صورت می گیرد که همراه با ارائه پیشنهادات می باشد. با توجه به ماهیت رشته معماری، در قسمت نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات نقش مهمی دارد.