پروپوزال

پروپوزال Proposal اولین و مهمترین بخش از شروع انجام پژوهش و تحقیق پایان نامه می باشد که بایستی با انتخاب موضوع مناسب اقدام به ارائه طرح پیشنهادی دانشجو جهت انجام پایان نامه شود. پروپوزال یا طرح اولیه تحقیق جهت انجام پایان نامه ارشد و پایان نامه دکتری که با بکار گیری روش تحقیق انجام می شوند، می باشد.

مراحل انجام پروپوزال

پروپوزال

تنظیم پروپوزال تحقیق

تنظیم پروپوزال تحقیق بایستی با دقت زیادی انجام شود. پروپوزال تحقیق تقدیم و ارائه یک ایده می باشد که قصد اتخاذ آن را دارید. هدف متقاعد کردن خوانندگان در ارزنده و ضروری بودن طرح شما می باشد. ساختار پروپوزال یک تحقیق به محقق اجازه برقراری ارتباط با مشکل و روش هایی در تحقیقات را می دهد. این یعنی یک برنامه کار تحقیق که قبل از بعمل آوردن مطالعات تکمیل می گردد.

موارد انجام پروپوزال

قسمت های مختلف پروپوزال

قسمت های مختلف پروپوزال

قسمت های مختلف پروپوزال

بخش ها و قسمت های مختلف پروپوزال شامل:
• عنوان تحقیق (موضوع پایان نامه)
• اصطلاحات و واژه ها
• بیان مساله تحقیق
• اهمیت و ضرورت تحقیق
• پیشینه تاریخی تحقیق
• اهداف تحقیق
• سوالات تحقیق
• فرضیه
• روش ها و مراحل انجام تحقیق


جامعه آماری در پروپوزال

جامعه آماری در پروپوزال

جامعه آماری در پروپوزال

جامعه آماری در پروپوزال نقش مهمی را در ارائه نتایج پایان نامه خواهد داشت. سوالی که در انتخاب جامعه آماری بایستی مد نظر داشت این است که آیا روند انتخاب شرکت کنندگان که جزئی از یک جمعیت بزرگتر هستند، درکی از جمعیت بزرگتری را خواهد داد؟ انواع مختلفی از نمونه های تحقیق که محقق می تواند از آن ها در ارائه پروپوزال استفاده نماید، عبارتند از:
• سهولت دریافت نتیجه از نمونه هنگامی که نمونه مطالعه راحت است.
• در نظر گرفتن ویژگی های یک جمعیت و شباهت و تناسب آن ها در یک نمونه انجام می شود.
• یک نمونه تصادفی پیچیده، از تمام طرح های نمونه گیری می باشد. انتخاب تصادفی نمونه موجب می شود که به موجب آن هر یک از اعضای جمعیت شانس مساوی برای انتخاب شدن را داشته باشند.
• یک نمونه خوشه ای، جمعیت را به چند زیر گروه تقسیم می کند و سپس انتخاب نمونه از نماینده هر گروه صورت می گیرد.
• یک نمونه طبقه بندی شده تصادفی، یعنی انتخاب نمونه تصادفی که با ایجاد یک لایه از کل جمعیت صورت می گیرد.
• یک نمونه سیستماتیک با انتخاب یک نفر به صورت تصادفی و سپس انتخاب افراد اضافی در فواصل مساوی تا زمانی که تعداد مطلوبی از واحد ها به دست آید، صورت می گیرد.
• یک نمونه مناسب، به طور تصادفی با انتخاب مردم از جمعیت با قابلیت دسترسی آسان انجام می شود.


منابع تحقیق در پروپوزال

منابع تحقیق در پروپوزال

منابع تحقیق در پروپوزال

منابع تحقیق در پروپوزال عبارتند از:
• مردم و افراد : مردم می توانند منابعی جهت بررسی داده های اولیه و مطالعات موردی باشند.
• نمونه مشاهدات : مشاهده مردم در شرایط کار، مدرسه، خانه، ورزش، طیف وسیعی از تمام افراد مختلف، درگیر یک موقعیت خاص جشن، رویداد اجتماعی، مناقشه و ناسازگاری، عملکرد والدینی مردم و سرپرستی.
• کتابخانه ها : مقادیر وسیعی از اطلاعات با قابلیت دسترسی آسان که در صورت عدم عضویت امکان به امانت گرفتن آن ها به سادگی وجود ندارد.
• سازمان ها و گروه ها : دولت، جامعه سازمان ها، تلفن ها، مراقبت از کودکان، دانشگاه ها، مدارس، خدمات سلامت و بهداشت جامعه که البته امکان برقرار کردن و ایجاد ارتباط در سازمان های بزرگتر، مشکل می باشد.
• منابع الکترونیکی : پایگاه داده الکترونیکی در ارائه پروپوزال، اینترنت، فیلم ها، سی دی ها و دی وی دی ها
• منابع چاپی : دایره المعارف ها، کتاب ها، مقالات ژورنال ها،روزنامه ها، زندگی نامه ها و شرح حال ها که بررسی آن زمان بر می باشد و البته تحقیقات تخصصی اغلب در منابع چاپی ثبت می شوند تا مورد استفاده بهتر قرار گیرند.

مسائل انجام پروپوزال

بیان فرضیه در پروپوزال

پژوهش با استفاده از یک مشکل تحقیقاتی خاص، سوال و یا فرضیه هدایت می شود که مهمترین گام در پروپوزال و انجام پایان نامه بشمار می آید. فرضیه یک پیش بینی منطقی و فرهیخته می باشد. بیان فرضیه در پروپوزال یک تفسیر و توضیح مقدماتی و آزمایشی را برای یک پدیده، تحت تحقیق و بررسی قرار می دهد. در صورتی که داده های جمع آوری شده فرضیه را پشتیبانی کنند، مورد پذیرش واقع می شود. در غیر اینصورت فرضیه بایستی اصلاح شده یا فرآیند جمع آوری داده ها جهت قابلیت اطمینان و اعتبار مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند.

تجزیه و تحلیل داده ها در پروپوزال

تجزیه و تحلیل داده ها در پروپوزال، بسته به نوع داده ها دارد که عبارتند از:
• داده های اولیه، اطلاعاتی می باشند که با تحقیق و پژوهش خود به دست می آورید.
• داده های ثانویه داده هایی هستند که از پژوهشگران دیگر یا منابعی مانند مقالات و سایت ها و … بدست می آورید.
• منابع داده تغییر خواهد کرد بسته به موضوع پژوهش، گروه نمونه و روش شناسی
• منابع داده شامل مردم، منابع الکترونیکی، سازمان ها، منابع چاپی و کتاب خانه ها می باشند که در پروپوزال نقش مهمی دارند.

سوالات مهم در پروپوزال نویسی

پروپوزال بخش مقدماتی در نگارش پایان نامه می باشد. سوالات مهم در پروپوزال نویسی که بایستی آن ها را مد نظر داشت و باتوجه به این که پروپوزال یا طرح پیشنهادی پایان نامه موفق، بایستی بتواند سوالات زیر را پاسخگو باشد:
• چه برنامه ای برای بررسی دارید؟
• ایا پروژه ارزشمند می باشد؟
• پروژه چگونه انجام خواهد شد؟
• چه زمانی پروژه انجام خواهد شد؟
• جمع آوری اطلاعات از کجا انجام خواهد شد؟
• چه کس یا جامعه ای را درگیر و شامل می شود؟

پروپوزال

سادگی دسترسی به منابع و اطلاعات در پروپوزال، یک عامل مهم در این زمینه می باشد که موجب دسترسی به مقادیر زیادی از اطلاعات می باشد و البته توجه به منبع اطلاعات فراهم شده، مهم بوده و نباید مورد سرقت ادبی قرار گیرد.